Aluehallitus, kokous 14.11.2023

§ 298 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023

KEUHDno-2023-10

Perustelut

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta tiedoksi rekisterinpitäjänä toimivalle aluehalltukselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Oheismateriaali