Aluehallitus, kokous 14.11.2023

§ 293 Vastineet vuoden 2022 arviointikertomukseen

KEUHDno-2023-412

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Salminen, anne.salminen@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Anne Salminen, anne.salminen@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti työohjelman sisäisestä työnjaosta ja valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2022.

Valmistelija

Anne Salminen, anne.salminen@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

Valmistelija

Anne Salminen, anne.salminen@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Anne Salminen, anne.salminen@kpmg.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös

Laura Alkula ja Sara Peltola toivat arviointikertomukseen muutosesityksenä valmistellun arviointikertomuksen pohjalta luonnoksen omasta laaditusta arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomuksen valmistelua jatketaan Laura Alkulan ja Sara Peltolan laatiman arviointikertomusluonnoksen pohjalta. 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusta kokouksissaan 12.4 (26 §), 26.4 (29 §), 3.5 (35 §), 10.5 (35 §), 17.5 (49 §), 31.5.(56 §) sekä 7.6.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022 sekä päättää
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 aluevaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2022 ja päätti 
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
b) valtuuttaa Laura Alkulan tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 aluevaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Harri Lepolahti poistui kokouksesta klo 22:00 arviointikertomuksen valmistelun aikana.

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää
a) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja
b) että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Käsittely
Pykälä käsiteltiin ennen §26. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Matias Vulli, matias.vulli@bdo.fi

Perustelut

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Matias Vulli, matias.vulli@bdo.fi

Perustelut

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös

Hyväksyttiin palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle laadittu vastaus esitettyyn selvityspyyntöön. Vastaus välitetään pyynnön esittäjälle.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 15.6.2023 § 27 käsitellyt vuodelta 2022 laadittua tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää   

  1. hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä  
  2. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.  

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.