Aluehallitus, kokous 14.11.2023

§ 299 Viranhaltijapäätökset 

Perustelut

palvelujohtaja, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Hankintapäätös:
§ 19 Uudenmaan hyvinvointialueiden lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta – sote-hankintamenettelyn 1. avaaminen, 08.11.2023

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 40 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, Järvenpään nuorten aikuisten jälkihuolto, 20.10.2023

asiakasohjauksen päällikkö
§ 25 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, Sosiaali- ja kriisipäivystys, 09.11.2023
§ 26 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, Sosiaali- ja Kriisipäivystys, 09.11.2023

hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 Sitoutuminen Renkaat ja rengaspalvelut yhteishankintaan (Hansel Oy) 2024-2026 (2028), 30.10.2023

henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 34 Nimikemuutokset 01.11.2023, 31.10.2023

hyvinvointialuejohtaja
§ 57 Toimien perustaminen 01.11.2023, 01.11.2023
§ 58 Hyvinvointialueen ja puolustusvoimien palvelusopimus, 03.11.2023
Hankintapäätös:
§ 55 KEUDno-2020-596/KEUHDno-2020-20/Hankintapäätös puheterapiapalvelujen hankinnasta dynaamisessa hankintajärjestelmässä, sisäinen kilpailutus 2023 luokka 1 puheterapiapalvelut, 24.10.2023
§ 56 Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan Asuntojen muutostyöt 2023 464552, 27.10.2023

ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut
§ 22 Lisäresurssien tilaus nro 2 LifeCare ja SosEffica tietojen poimimiseksi OMNI360-järjestelmien käyttöönottoja varten, 03.11.2023

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Hallintopäätös:
§ 114 Osallistuminen Etelä-Suomen yhteistyöalueen kattavaan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusta koskevaan valtionavustushakuun, 24.10.2023
§ 128 Kehittämisyhteistyösopimus Keusote-Turun yliopisto; Ihmeelliset vuodet -seurantajärjestelmä, 06.11.2023
Hankintapäätös:
§ 113 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN , BCB Medical Oy, 23.10.2023
§ 118 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, Logex Oy, 27.10.2023
§ 119 Asiantuntijapalvelun hankinta Sotekeskus- ja TulKoti -hankkeiden toteuttamisen ja hankehallinnon tukeen, 27.10.2023
Tutkimuslupapäätös:
§ 110 Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön työmuodon kehittäminen. Kehittämissuosituksia perhetyön muodon Pikku-Hukka -valmennuksen kehittämiseksi, 17.10.2023
§ 112 Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajien ajatuksia asiakastyön dokumentoinnista, 18.10.2023
§ 115 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysvammavastaanottopalvelujen kehittäminen, 25.10.2023
§ 116 Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa - Kohti gerontologisen päihdesosiaalityön mallia (IKÄPÄ), 25.10.2023
§ 117 Keusoten asukkaiden yhteispäivystyksen käytön selvitys, 27.10.2023
§ 120 Ihmeelliset vuodet - vanhemmuusryhmän kokemuksia, 01.11.2023
§ 121 Lasten ruoka-aineallergiat -opas vanhemmille, 01.11.2023
§ 122 Työtä tukevat voimavarat, systeeminen toimintatapa ja työhyvinvointi sosiaalityöntekijöiden kokemana, 01.11.2023
§ 123 Pro gradu -tutkielma, 01.11.2023
§ 124 Valmennusprosessi työelämässä - työnohjausta kotihoidon tiimille, 01.11.2023
§ 125 Lastensuojelu ja lapsiin kohdistuva perheen sisäinen väkivalta - suojelustarpeen selvittämisen käytännöt, 01.11.2023
§ 127 Työkykyjohtamisen kehittäminen palvelualueiden johtotiimeissä, 06.11.2023

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta
Hallintopäätös:
§ 33 Omaishoidon lakisääteinen vapaa palveluseteli palveluntuottajan hyväksyminen / Tmi Soile Virtaanvuo, 27.10.2023
§ 34 Kotihoidon palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Care Crew Henkilöstöpalvelut Oy, 31.10.2023

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 103 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 2075 Ajoneuvopalvelussa (Kotihoito Mäntsälä), 01.11.2023

lastensuojelun päällikkö
§ 41 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kilpailutus 1800 Ajoneuvopalvelussa (Tähkä, Kotirinne, Hyvinkää), 08.11.2023
§ 43 Autot palveluineen yhteisshankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 2112 Ajoneuvopalvelussa (LaSu avopalv./tehostettu perhetyö Järvenpää), 09.11.2023

mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilö, asumispalvelut
§ 3 Päätös Pelikaverit Ry:n valinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 19.10.2023

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 119 Henkilöstön kertapalkitseminen JK, 06.11.2023
§ 120 Henkilöstön kertapalkitseminen OA, 06.11.2023
Hankintapäätös:
§ 118 Päätös Keusoten kotihoidon lähihoitajien hankinta ajalla 18.12.2023 – 7.1.2024 + (optiot) Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella/ KEUHDno-2023-3825, 31.10.2023

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esihenkilö, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut, koulun tuki
§ 1 Suorahankinta/Psykologin tutkimukset/Mehiläinen, 07.11.2023

tieto- ja digijohtaja
§ 132 Kotihoidon etävastaanoton videojärjestelmän hankinta, 27.10.2023
§ 133 Hankinnan keskeytys koskien 2.11.2023 julkaistua hankintailmoitusta TED EF19 Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin digitaalinen ratkaisu, 06.11.2023
§ 134 Kiljavan Effica-järjestelmän tietojen poiminta, 06.11.2023
§ 135 Tuusulan Acute-järjestelmän arkistointi, 06.11.2023

tietohallintopäällikkö, kehittäminen
§ 36 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän CaseM-asianhallinnan tietojen poistaminen CaseMista / Kuntien Tiera Oy, 03.11.2023

tietohallintoylilääkäri
§ 3 Effector Palveluseteleiden ja Ostopalveluiden ylläpito- ja tukipalveluiden hintojen tarkistaminen vuodelle 2024, Polycon Oy, 03.11.2023
§ 4 Forsante hintojen korotusesitys 30.8.2023, 02.11.2023

vammaispalvelujen päällikkö
§ 36 Päätös Car-Sound Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 20.10.2023
§ 37 Päätös Taksikuljetus Lehdon valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 20.10.2023
§ 38 Päätös AMIK Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 20.10.2023
§ 39 Päätös Kasilinja Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 20.10.2023
§ 40 Päätös Vexitaxi Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.11.2023
§ 41 Päätös Taksi 300 Vantaa Oyj:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.11.2023
§ 42 Päätös Priima Flow Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.11.2023
§ 43 Päätös Tmi Timo Halmelahden valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.11.2023

ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Päätös henkilökohtaisen lisän maksamisesta 2023, 24.10.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.