Aluehallitus, kokous 14.11.2023

§ 295 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Sosiaalitaito Oy:n 24.11.2023 yhtiökokoukseen

KEUHDno-2023-4214

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Sosiaalitaito Oy on kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2023 klo 13.00 alkaen. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet, joille yhtiö myös tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja.

Yhtiön toimielimet ovat käsitelleet yhtiön jatkoa ja päätyneet siihen, että yhtiö puretaan. Osakkaiden kesken on neuvoteltu käytännön toimista ja siitä, miten  yhtiön purkaminen sekä toiminnan siirtäminen hyvinvointialueille toteutetaan. Asiaa on käsitelty tämän jälkeen omistajien yhteisessä työryhmässä.

Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilaan, valitaan selvityshenkilö sekä päätetään yhtiön henkilöstön siirtoon ja yhtiön varojen ja vastuiden jakautumisesta.

Hallintosäännön 30.2 §:n mukaan 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. Merkitä tiedoksi kutsun Sosiaalitaito Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2023.
  2. Nimetä yhtiökokousedustajaksi kokoukseen hallintojohtaja Petja Harakan.
  3. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia asiakohdissa 1-6. Asiakohdassa 7 (yhtiön purkusopimuksen hyväksyminen) valtuuttaa edustajan hyväksymään ja päättämään sopimuksen yksityiskohdista sillä periaatteella, että siitä poistetaan maininnat liikkeen luovutuksesta.

Käsittely:

Sirkka Rousu poistui esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta "yhteisöjäävi", Sosiaalitaito Oy:n hallituksen jäsenyys) asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja, Sosiaalitaito Oy