Aluehallitus, kokous 18.6.2024

§ 177 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Perustelut

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat:

Henkilöstöjaosto

  • kokous 10.6.2024

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta

Palveluiden järjestämisen lautakunta

  • Kokous 5.6.2024

Rahoitus- ja talousjaosto

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa:

Linkki: https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI

palvelujohtaja, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Hallintopäätös:
§ 44 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024
§ 45 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
§ 3 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024
§ 4 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024

avopalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 24 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI, Klaukkalan terveysasema, 05.06.2024
§ 25 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI, Klaukkalan terveysasema, 07.06.2024

kestävän kasvun hankkeen hankejohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Muistikuntoutuskoulutuksen hankinta, 11.06.2024
§ 4 Sisällönanalyysin hankinta, 11.06.2024

hyvinvointialuejohtaja
Hallintopäätös:
§ 27 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024
§ 28 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024

ICT-aluepäällikkö, IT-kehittäminen
Hankintapäätös:
§ 12 Kotihoito Mukana tietojen arkistointi/Istekki Oy, 07.06.2024

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 62 Tutkimuslupa/FLT-Step, 05.06.2024

kliinisten tukipalvelujen asiakkuuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Ilmoittautuminen HUSin kilpailutukseen: Pesu, puhdistus ja desinfektio: välinehuollon tuotteet HUS 178-2024, 09.06.2024

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta
Hallintopäätös:
§ 35 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Tunne Hoiva, 06.06.2024

mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilö, asumispalvelut
Hankintapäätös:
§ 7 Päätös KotiSairaalasi Oy:n valinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 06.06.2024
§ 8 Päätös Sevinio Oy:n valinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 06.06.2024

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 21 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 05.06.2024

perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 5 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024

rahoitus- ja talousjohtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Opiferus Toimintolaskennan hankinta / Softwave Ohjelmistot Oy, 11.06.2024

sairaalapalvelujen päällikkö
§ 29 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 2298 Ajoneuvopalvelussa (Nurmijärven kotisairaala), 11.06.2024
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Erikoistuvat lääkärit sairaalapalvelut, 11.06.2024

tieto- ja digijohtaja
Hallintopäätös:
§ 38 Viranhaltijan irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, 04.06.2024
Hankintapäätös:
§ 39 Tietoturva-asiantuntijapalvelun hankinta, 10.06.2024
§ 40 Fresh-Intranet hankinta / Istekki Oy, 10.06.2024

tila- ja tukipalvelujohtaja
§ 1 Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet sekä huoltopalvelut 2025 514278, 07.06.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.