Aluehallitus, kokous 18.6.2024

§ 174 Oikaisuvaatimus perhehoitajan kulukorvausvaatimukseen 8.3.2024 annetusta päätöksestä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 6 luku 24 § 25 kohta