Aluehallitus, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 21.4.2022 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti ottaa ylimääräisenä asiana (§ 42) käsittelyyn tiedotusasiat, jonka yhteydessä kuultiin iltakouluasiana lausunnolla olevasta hallituksen esityksestä sote -rahoituslakien muuttamisesta. Tiedotusasiat päätettiin käsitellä heti §:n 37 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.