Aluehallitus, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtuustoaloite 31.3.2022 Lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi hyvinvointialueen päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä

KEUHDno-2022-47

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Annina Nuutinen SDP:n valtuustoryhmästä jätti liitteen valtuustoaloitteen "lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi hyvinvointialueen päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä" aluevaltuuston kokouksessa 31.3.2022.

Aluevaltuusto päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen (lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi hyvinvointialueen päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä) valmisteltavaksi hyvinvointialueen hallintoon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.