Aluehallitus, kokous 28.11.2023

§ 309 Hyvinkään ravitsemispalvelut Oy:n osakassopimus

KEUHDno-2023-4467

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Aiempi käsittely:

KEUHDno-2023-4467

Rahoitus- ja talousjaosto

23.11.2023

Hyvinkään kaupunki,HUS-yhtymän ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ovat 1.1.2023  alkaen olleet Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n osakkeenomistajia. Yhtiön nykyinen  osakassopimus on yhtiön perustamishetkeltä,eli vuodelta 2013. Tuossa  osakassopimuksessa sopimuksen osapuolia ovat Hyvinkään kaupunki,Helsingin ja  Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä yhtiö itse.  


Merkittävin muutos sopimukseen on hyvinvointialueen tulo yhtiön osakkaaksi,joka jo yksin pakottaa sopimuksen päivittämiseen. Lisäksi sopimus sisältää tiettyjä  perustamisvaiheeseen liittyviä kohtia,kuten vuokrattaviin tiloihin,näiden  peruskorjaukseen tai yhtiön käytössä olevaan kalustoon liittyviä määräyksiä,jotka  
eivät enää ole relevantteja. Aiemmassa osakassopimuksessa ei ole sovittu yhtiöstä  irtautumiseen tai toiminnan päättämiseen liittyvistä asioista,jotka uuteen  sopimukseen on otettu mukaan. Päivitetty sopimus ei sisällä kohtia,jotka edellyttäisivät yhtiön itsensä tuloa sopimuksen osapuoleksi. 


Osakassopimuksen päivitys on ollut osapuolten tiedossa jo omistusjärjestelyiden  suunnittelun alkaessa,elokuussa 2022. Uuden sopimuksen luonnostelu aloitettiin jo  tuolloin,ja sitä on työstetty osapuolten kesken aktiivisemmin yhtiökokouksessa  12.6.2023 tehdyn päätöksen edellyttämällä tavalla. 


Sopimuksen pääkohtina on pidetty seuraavia asioita: 

  • tarve varmistaa yhtiön in-house -asema; 
  • osapuolten palvelu-/ ostotarpeen huomioiminen yhtiön talouden turvaavalla  tavalla; 
  • menettely omistussuhteiden muuttuessa; 
  • menettely yhtiöstä irtautuessa; 
  •  menettely liiketoiminnan tai koko osakekannan luovutustilanteessa; 
  •  yhtiön hallinnon muodostaminen ja sen päätöksentekoa koskevat määräykset; 

Yhtiön nykyisten osakkaiden yhdessä laatima osakassopimusluonnos on liitteenä. 

Ehdotus 
Esittelijä: Päivi Tarsia,rahoitus-ja talousjohtaja   

Rahoitus-ja talousjaosto esittää aluehallitukselle,että se hyväksyy Hyvinkään  ravitsemispalvelujen osakassopimuksen liitteen mukaisena. 

Päätös 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä Hyvinkään ravitsemispalvelujen osakassopimuksen liitteen mukaisena. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

HUS hallintojohtaja, Hyvinkään kaupunki konsernitalouspäällikkö