Aluehallitus, kokous 28.11.2023

§ 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 1.12.2023 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Todettiin käsittelyjärjestykseksi 304, 305, 308-313, 306, 307, 314, 315, 305.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.