Aluehallitus, kokous 28.11.2023

§ 315 Viranhaltijapäätökset 

Perustelut

palvelujohtaja, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Hankintapäätös:
§ 22 Hankintapäätös Vuorelan koulukoti, 16.11.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 23 LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON ESIHENKILÖ, Nurmijärvi, 17.11.2023

hyvinvointialuejohtaja
Hallintopäätös:
§ 59 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen vuonna 2023 / Vasemmistoliitto, 20.11.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 60 Tarkastuspäällikön sivutoimi-ilmoitus 17.8.2023, 20.11.2023

ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut
Hankintapäätös:
§ 14 Järvenpää Perhetukikeskuksen henkilöturvajärjestelmä, 11.08.2023
§ 17 Nurmijärven Klaukkalan terveysaseman henkilöturvajärjestelmän käyttöönotto, 20.09.2023
§ 18 Hyrylän terveysaseman henkilöturvajärjestelmä, 22.09.2023
§ 23 CaseM asianhallinnan tietojen siirtäminen Keusoten tietoaltaaseen rajapinnan kautta, 07.11.2023
§ 24 Tuusulan Riihikodon hoitajakutsujärjestelmä, 14.11.2023

ICT-aluepäällikkö, IT-kehittäminen
§ 1 Populus-Efecte liittymäintegraatiomuutostyön tilaaminen / Sarastia Oy, 10.11.2023
§ 2 Sarastian sovellusasiantuntijoiden osallistuminen käyttövaltuushallinnan automatisaatio -projektiin, 10.11.2023

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Hallintopäätös:
§ 126 Sopimus avustuksen siirrosta, 01.11.2023
Tutkimuslupapäätös:
§ 129 Mielenterveysalan ammattilaisten näkemykset chatbottien käytön mahdollisuuksista mielenterveyden edistämisessä ja hoitamisessa, 16.11.2023
§ 130 Tukea ADHD-lasten arkeen - Opas nepsyvalmentajille (työnimi), 20.11.2023

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta
Hallintopäätös:
§ 35 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan hakemuksen hyväksyminen / Delera Oy, 16.11.2023
§ 36 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hylkääminen / Care-Apu Oy, 16.11.2023
§ 37 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan hakemuksen hyväksyminen / ONNI, Med Group Oy, 17.11.2023
§ 38 Kotiapupalvelun palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Hoiva Taucher Oy, 17.11.2023
§ 39 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Hoiva Taucher Oy, 17.11.2023
§ 40 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan hakemuksen hyväksyminen / Kotihoito JMK Oy, 20.11.2023
§ 41 Kotiapupalvelun palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Satukotiin, 21.11.2023

kuntoutuspalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 74 Geriatrisen koulutuksen kolme luentokokonaisuutta hankkiminen suorahankintana, 31.10.2023

lastensuojelun päällikkö
§ 42 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kilpailutus 2113 Ajoneuvopalvelussa (LaSu avopalv./tehostettu perhetyö Järvenpää), 09.11.2023
§ 45 Hankintapäätös Vuorelan koulukoti, 16.11.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 46 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, Lastensuojelun sijaishuolto (idän tiimi), 17.11.2023

mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilö, asumispalvelut
Hankintapäätös:
§ 4 Päätös ehdokasvalinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Kotia Palvelut Oy, 15.11.2023

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 121 Debora Oy hinnankorotusesitys_ammatillinen vammaispalvelu, kotiin tuotettu hoitorinki, 09.11.2023
§ 122 Kotipalvelu Mehiläinen Oy Hinnankorotusesitys_ammatillinen vammaispalvelu, kotiin tuotettu hoitorinki KEUHDno-2023-2126, 09.11.2023
§ 123 HOIVATEHO sopimussakko ja sovintosopimus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon hoitajien hankinnasta, 20.11.2023

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 62 KEUDno-2021-5506 / KEUHDno-2021-14; Ludus Oy Tutkimus- ja Kuntoutuspalveluiden yrityskaupasta johtuva sulautuminen; sopimus Lääkinnällinen kuntoutus terapiapalvelut Keusote / Neuropsykologinen kuntoutus, 16.11.2023

sairaalapalvelujen päällikkö
§ 56 GERIATRI, Kotiin ja kuntoutukseen annettavan lääkärituen tiimi, 14.11.2023
§ 57 Keskeytyspäätös koskien kilpailutusta / Lääkärien hankinta Keusoten Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän ja Nurmijärven akuuttiosastoille ja Keusoten kuntoutuskeskukseen 1.1.-30.6.2024, Hansel sote-henkilöstövuokrauksen DPS sisäinen kilpailutus, 16.11.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Apulaisylilääkärin virka, kotiin ja kuntoukseen annettava lääketieteellinen tuki, 13.11.2023

tietohallintopäällikkö, kehittäminen
Hankintapäätös:
§ 37 Liittymäintegraatiomuutostyön tilaaminen / Sarastia Oy, 13.11.2023

tietohallintoylilääkäri
§ 5 InterSystems sopimuksen irtisanominen koskien Finstar GFS järjestelmää, 17.11.2023

tilahallintapäällikkö
§ 2 Vuokrasopimus, Riihikodin palvelukeskus, Tuusula, 10.11.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.