Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 155 Alueellinen hyvinvointikertomus 2023

KEUHDno-2024-2138

Valmistelija

  • Leena Säkäjärvi, asiakasohjauksen päällikkö vs. integraatiojohtaja, leena.sakajarvi@keusote.fi

Perustelut

Aiempi käsittely

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 22.5.2024

KEUHDno-2024-2138

Valmistelija

Tero Seitsonen, johtava asiantuntija, tero.seitsonen@keusote.fi
Marjut Suo, erityisasiantuntija, marjut.suo@keusote.fi
Perustelut
Alueellinen hyvinvointikertomus 2023 kuvaa miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet.  Tarkastelun näkökulmana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäntähtäimen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden seuranta.  Konkreettisesti se kertoo Keski-Uudenmaan alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita sekä tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa. Kyseessä on niin sanottu suppea hyvinvointikertomus, joka raportoidaan vuosittain. Hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta, hyväksyttävänä olevasta yhteenvedosta sekä indikaattoriliitteestä.

Hyvinvointikertomus raportoidaan talouden ja toiminnan vuosikelloa seuraten. Vuoden 2023 julkaistiin keskeisiä valtakunnallisia lapsia ja nuoria sekä aikuisväestöä koskevia kansallisia indikaattoritietoja. Vuoden aikana julkaistiin mm. THL:n Terve Suomi 2022 ja Kouluterveyskyselyn 2023 tulokset. Myös THL:n FinLapset rekisteriseurannan ja OPH:n Move! fyysisen toimintakyvyn valtakunnallisen mittaus- ja palautejärjestelmän tulokset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattoritietoa on esitelty eri toimijoille vuoden 2023 lopussa sekä vuoden 2024 alussa useissa eri tilaisuuksissa.

Kokonaisuudessaan alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Alueellinen vammaisten hyvinvointisuunnitelma saatiin hyväksyttyä syksyllä 2023. Alueellisen hyvinvointikertomuksen osana löytyy myös kohdennettujen hyvinvointisuunnitelmien toteumat vuoden 2023 osalta.  
Päivittyneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattoritiedon kautta voidaan todeta, että suurin osa keskiuusimaalaisista voi hyvin. Osan kohdalla hyvinvointia kuormittaa erilaiset tekijät. Lasten ja nuorten osalta hyvinvointiin vaikuttaa mm. mielen hyvinvoinnin haasteet, ahdistuneisuus erityisesti tytöillä sekä sähkötupakan lisääntynyt käyttö. Aikuisväestön osalta taas näyttää siltä, että työikäisten osalta hyvinvoinnin haasteet ovat jonkin verran lisääntyneet, kun taas ikääntyneemmän väestön hyvinvoinnin tila näyttää hieman parantuneen. Aikuisväestön osalta erityisesti korkea koulutustaustan omaavien henkilöiden hyvinvoinnin haasteet näyttävät lisääntyneen. Tämä näkyy esimerkiksi psyykkisen kuormittuneisuuden lisääntymisenä ja työssä jaksamisen heikentymisenä. 
 

Päätösehdotus
Esittelijä

Leena Säkäjärvi, asiakasohjauksen päällikkö vs. integraatiojohtaja, leena.sakajarvi@keusote.fi
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta:

Hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen 2023.
Päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen 2023.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

_________________________________________________________________________________________________________

Aluehallitus 4.6.2024

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen 2023.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.