Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 163 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat:

Henkilöstöjaosto

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta

Palveluiden järjestämisen lautakunta

Rahoitus- ja talousjaosto

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa:

Linkki: https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Suorahankinta Auerkulman väliaikainen siivouksen järjestäminen kesä ja syksy 2024, 27.05.2024

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 56 Tutkimuslupahakemus/SOTEPALA: sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kohdentuminen kouluikäisillä lapsilla, 21.05.2024
§ 57 Tutkimuslupa/Perheen tukena - perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä (PETU), 23.05.2024
§ 58 Tutkimuslupa/Kivun tunnistaminen puhumattomalla asukkaalla hoivakodissa, 23.05.2024
§ 59 Tutkimuslupa/Arjen toimintakykyä edistävä toiminta- toimintamallin koetut vaikutukset Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen akuuttiosastoilla ja hoitohenkilökunnan arvioimana, 23.05.2024
§ 61 Tietolupa terveydenhuollon rekisteritietojen käyttöön: SOTEPALA, 27.05.2024

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta
Hallintopäätös:
§ 24 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Välitysklinikka Oy, 23.05.2024
§ 25 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hylkääminen / Kotisairaanhoito Isabel, 23.05.2024
§ 26 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan hakemuksen hylkääminen / Hoivateho Palvelut Oy, 23.05.2024

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Määräaikainen lisävastuulisä ajalle 13.5.-31.8.2024, 27.05.2024

lastensuojelun päällikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Hankintapäätös Ammatilliset lastensuojelu- ja perhehoitopalvelut Kinnari Oy, 21.05.2024

talouspäällikkö
Hallintopäätös:
§ 35 Tilapäislainan ottaminen, 21.05.2024
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Korvaus lisätehtävän hoitamisesta, 28.05.2024

tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmän turvallisuusverkon (TUVE) ja siihen liittyvän kenttäjohtojärjestelmä (KEJO) hankinta., 27.05.2024

turvallisuuspäällikkö
§ 2 Krivat-tilannekuvapalvelun hankinta, Erillisverkot Oy, 27.05.2024

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelut ja hankinnat
§ 16 Päätös ehdokasvalinnasta vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnan joustavaan sähköiseen palveluntuottajarekisteriin, Keikkahoitajat Oy, 24.05.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.