Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 6.6.2024 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Todettiin ,että käsitellään asiat seuraavassa järjestyksessä: 152,157, 160, 161, 154, 153, 155, 156, 158, 159, 162, 163

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.