Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 159 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistäminen

KEUHDno-2024-1475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelut on kilpailutettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja lähikuntien alueella vuonna 2018. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankintailmoitus on julkaistu 28.8.2018  ”Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 196931. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinta kohdennettiin vuosille 2019–2022, jonka lisäksi tarjouskilpailutus sisälsi optiovuodet (1+1). Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon kuntien kanssa. 

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden sopimus päättyy 31.12.2024, jonka vuoksi tulee järjestää uusi kilpailutus. Tilaajana toimivat Keski- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet. Palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden kotikunta on Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila sekä Sipoo. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella palveluja järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Hyvinvointialueiden järjestämisvelvollisuus perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/ 2014). Palvelut toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain nojalla (417/2017). Tilaajat hankkivat palveluja yhteensä n. 450 lapselle ja n. 80 nuorelle. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat ovat alle 18-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään ja jälkihuollon asiakkaat ovat alle 23-vuotiaita lapsia tai nuoria. Asiakkaisiin sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).  

Hankinnan kohteena on Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueiden omaa lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoa täydentävä ostopalvelu. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen:  
 

 1. Tehostettu perhetyö  
 2. Ammatillinen tukihenkilötyö  
 3. Avoperhekuntoutus  
 4. Lapsen ja vanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset  
   

Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain 1397/2016 perusteella. Kyseessä on Hankintalain 107 §:ssä tarkoittama ja liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelu, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Tarjouspyynnössä asetetaan palvelun tarkempi sisältö sekä hinnan ja laadun valintaperusteet.

Hankinta toteutetaan joustavana toimittajarekisterinä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palvelujen hankkimiseen. Perustetaan joustava toimittajarekisteri ja sitä täydennetään avoimen menettelyn kaltaisella menettelyllä. Toimittajarekisterin joustavuus saavutetaan avaamalla rekisteri määräajoin uusille palveluntuottajille kesken sopimuskauden ja vanhojen tarjouksien päivityksen ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajat voivat hakeutua toimittajarekisteriin sen perustamisvaiheessa ja myöhemmin sopimuskaudella. Kyseessä ei ole hankintalain 42§:n tarkoittama puitejärjestely. 

Hankintasopimukset alkaisivat 1.1.2025 tai aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuskausi kestää 31.12.2028 asti. Sopimusta olisi mahdollista jatkaa 1 + 1 optiovuodella.
Hinta olisi kiinteä ensimmäisen (1) vuotta. Sen jälkeen palveluntuottajalla on mahdollisuus tehdä hinnantarkistusehdotuksia joustavan toimittajarekisterin periaatteet mukaisella menettelyllä.
Hankinnan arvo on n. 3,4 M€/v ja koko hankintakaudelle n. 13,6 M€.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistämisen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

Perustelut
Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon kilpailutuksen käynnistämisestä päätettiin aluehallituksessa 9.4.2024. Sen jälkeen Keusoten hankintayksikkö ilmoitti, että joustava toimittajarekisteri ei tule onnistumaan esityksessä mainitussa aikataulussa. Koska hankinnan muoto, hankinnan kesto sekä euromäärä muuttuivat aiemmin esitetystä, hankinnan käynnistämisestä tulee päättää uudelleen. 

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelut on kilpailutettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja lähikuntien alueella vuonna 2018. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankintailmoitus on julkaistu 28.8.2018 ”Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 196931. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinta kohdennettiin vuosille 2019–2022, jonka lisäksi tarjouskilpailutus sisälsi optiovuodet (1+1). Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon kuntien kanssa. 

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden sopimus päättyy 31.12.2024, jonka vuoksi tulee järjestää uusi kilpailutus. Tilaajana toimivat Keski- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet. Palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden kotikunta on Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila sekä Sipoo. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella palveluja järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Hyvinvointialueiden järjestämisvelvollisuus perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/ 2014). Palvelut toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain nojalla (417/2017). Tilaajat hankkivat palveluja yhteensä n. 450 lapselle ja n. 80 nuorelle. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat ovat alle 18-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään ja jälkihuollon asiakkaat ovat alle 23-vuotiaita lapsia tai nuoria. Asiakkaisiin sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).

Hankinnan kohteena on Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueiden omaa lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoa täydentävä ostopalvelu. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen:  

 1. Tehostettu perhetyö  
 2. Ammatillinen tukihenkilötyö  
 3. Avoperhekuntoutus  
 4. Lapsen ja vanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset  

 
Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain 1397/2016 perusteella. Kyseessä on Hankintalain 107 §:ssä tarkoittama ja liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelu, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Tarjouspyynnössä asetetaan palvelun tarkempi sisältö sekä hinnan ja laadun valintaperusteet.

Kyseessä on hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely. Ehdottomat laatuvaatimukset on kuvattu palvelukuvauksissa. Tarjousten etusijajärjestys toteutuu hinnan perusteella. 
Hankintasopimukset alkaisivat 1.1.2025 tai aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuskausi kestää 31.12.2027 asti. Sopimusta olisi mahdollista jatkaa 1 optiovuodella.

Hinta olisi kiinteä ensimmäisen (1) vuotta. Sen jälkeen palveluntuottajalla on mahdollisuus tehdä hinnantarkistusehdotus elokuun 31. päivään mennessä, jotta korotus astuu voimaan seuraavan vuoden alussa.

Hankinnan arvo Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on n. 3,9 M€/v ja koko hankintakaudelle n. 7,8 M€.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistämisen.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen litätään seuraava kohta:

Tämä päätös korvaa aluehallituksen 9.4.2024 § 93 tekemän päätöksen.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätetiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Perustelut

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon kilpailutuksen käynnistämisestä päätettiin aluehallituksessa 9.4.2024. Sen jälkeen Keusoten hankintayksikkö ilmoitti, että joustava toimittajarekisteri ei tule onnistumaan esityksessä mainitussa aikataulussa. Koska hankinnan muoto, hankinnan kesto sekä euromäärä muuttuivat aiemmin esitetystä, hankinnan käynnistämisestä tulee päättää uudelleen. 

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelut on kilpailutettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja lähikuntien alueella vuonna 2018. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankintailmoitus on julkaistu 28.8.2018 ”Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 196931. Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinta kohdennettiin vuosille 2019–2022, jonka lisäksi tarjouskilpailutus sisälsi optiovuodet (1+1). Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon kuntien kanssa. 

Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden sopimus päättyy 31.12.2024, jonka vuoksi tulee järjestää uusi kilpailutus. Tilaajana toimivat Keski- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet. Palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden kotikunta on Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila sekä Sipoo. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella palveluja järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Hyvinvointialueiden järjestämisvelvollisuus perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/ 2014). Palvelut toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain nojalla (417/2017). Tilaajat hankkivat palveluja yhteensä n. 450 lapselle ja n. 80 nuorelle. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat ovat alle 18-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään ja jälkihuollon asiakkaat ovat alle 23-vuotiaita lapsia tai nuoria. Asiakkaisiin sovelletaan lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).  

Hankinnan kohteena on Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueiden omaa lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoa täydentävä ostopalvelu. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen:  

 1. Tehostettu perhetyö  
 2. Ammatillinen tukihenkilötyö  
 3. Avoperhekuntoutus  
 4. Lapsen ja vanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset  

 
Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain 1397/2016 perusteella. Kyseessä on Hankintalain 107 §:ssä tarkoittama ja liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelu, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita. Tarjouspyynnössä asetetaan palvelun tarkempi sisältö sekä hinnan ja laadun valintaperusteet.

Kyseessä on hankintalain 42§:n tarkoittama puitejärjestely. Ehdottomat laatuvaatimukset on kuvattu palvelukuvauksissa. Tarjousten etusijajärjestys toteutuu hinnan perusteella. 
Sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta (=varsinainen sopimuskausi). Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisella, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2025. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026. 
 
Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus yhteen (1) vuoden lisäsopimuskauteen (optiokausi) ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle kirjallisesti mahdollisen optiovuoden käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Option käytöstä tehdään erillinen päätös. 

Hinta on kiinteä 31.12.2026 asti. Tämän jälkeen palveluntuottajalla on mahdollisuus esittää hinnantarkistusta.

Hankinnan arvo Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on n. 3,4 M€/v ja koko hankintakaudelle n. 10,2 M€.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden hankinnan käynnistämisen.
 2. että tämä päätös korvaa aluehallituksen 9.4.2024 § 93 tekemän päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

MIELA palvelujohtaja, lastensuojelun päällikkö, hankintapäällikkö