Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 158 Sopimus hyvinvointialueen irtaantumisesta Apotti-yhteistyöstä

KEUHDno-2024-2367

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 31.5.2024 § 23


Keski-Uudenmaan hyvinvointialue käyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmänä CGI Suomi Oy:n OMNI360 kokonaisuutta. Kokonaisuus kilpailutettiin vuonna 2021. Järjestelmä on käytössä koko hyvinvointialueella. Hyvinvointialue omistaa myös Oy Apotti Ab:n osakkeita, vaikka Apotti -järjestelmää ei hyvinvointialueella käytetä tai oteta käyttöön. Apotti -järjestelmän omistamiseen liittyy noin 3,7 M€ vuosittainen maksuvelvollisuus. 
 
Uudenmaan alueella Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat tehneet myös päätöksen siitä, että eivät Apottiin liittyvästä omistuksesta huolimatta ota järjestelmää käyttöön, vaan kilpailuttavat itselleen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden. 
 
Apotin pienosakkaat (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa) esittivät syksyllä 2023 Oy Apotti Ab:lle sekä pääomistajille (Helsinki, Hus, Vantaa-Kerava), että heidän aikomuksena on irtisanoutua Apottiyhteistyöstä ja esittivät sopimusneuvottelujen käynnistämistä irtisanomisneuvottelujen käynnistämiseksi, voimassa olevan sopimuksen aikataulusta poiketen. Voimassa olevan Apotti -sopimuksen mukaisesti sopimuksen voi irtisanoa 20.4.2025 alkaen 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tämän jälkeen yhtiö voi lunastaa osakkeet, jos sillä on jakokelpoista voittoa (yhtiö on voittoa tuottamaton) tai joku osakas voi lunastaa osakkeet halutessaan.
 
Irtaantumiseen tähtäävät sopimusneuvottelut käynnistettiin lokakuussa 2023 ja saatiin hyvässä yhteisymmärryksessä päätökseen toukokuussa 2024. Sopimusneuvottelujen kestoa selittää osaltaan neuvottelut kokonaisuuteen liittyvien osapuolten kanssa (valtionvarainministeriö, verottaja, kuntarahoitus). Neuvottelutulos pitää sisällään sopimuksen irtaantumisesta Apotti -yhteistyöstä, osakkeiden kauppahinnan, erokorvauksen maksamisen sekä takausvastuiden siirron pääomistajien vastuulle. 
 
 
Apotin osakkeista luopuminen ja hyvinvointialueen irtaantuminen Apotti-yhteistyöstä
Osana irtaantumisneuvotteluja sovittiin osakkeiden kauppahinnasta sekä erokorvauksesta. Osakkeiden kauppahinnan osalta Keski-Uudenmaan kauppahinnaksi muodostui 0,33 euroa, joka jakautuu jäävien osakkaiden maksettavaksi siten, että Helsingin osuus on 0,13 euroa, HUSin  0,15 euroa ja Vantaa-Keravan 0,05 euroa. 
 
Erokorvauksen lähtökohtana on se, että kukin osapuoli maksaa olemassa olevaan sopimukseen liittyvät velvoitteet neljässä erässä vuoden 2026 loppuun mennessä. Erokorvaus muodostuu Apotti Oy:n toiminnan maksuista sekä 31.12.2023 ennustetusta tasearvosta, josta hyvitetään pois vuodesta 2024 alkaen laskutetut poistot irtautumishetkeen asti. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta korvattava tasearvo on 7.270.863 euroa ja toiminnan maksut irtaantumissopimuksen allekirjoitushetkellä 09/2024 ovat 3.716.576 euroa, muodostaen yhteensä noin 11 Me erokorvauksen. 
 
Huomioitavaa on se, että pienosakkaat olisivat joutuneet maksamaan erokorvauksen kokoluokkaa olevat maksut myös yhtiön omistajina, ilman sopimuksesta irtaantumista. Erokorvaus ei lisää lähtevän pienosakkaan maksuosuuksia olemassa olevaan sopimukseen verrattuna. Ratkaisu on lähellä kustannusneutraalia ratkaisua mutta vapauttaa pääosakkaat kehittämään Oy Apotti Ab:n toimintaa haluamaansa suuntaan. 
 
Osana kokonaisuuteen liittyvää päätöksentekoa, siirtyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen takausvastuut pääomistajille.

Päätösehdotus
Esittelijä

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se 

  1. hyväksyy irtautumissopimuksen sopimuksen ehtojen mukaisesti
  2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että annetaan hyvinvointialuejohtajalle oikeus tehdä sopimusasiakirjoihin teknisiä korjauksia.

_________________________________________________________________________________________________

Aluehallitus 4.6.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan irtautumissopimuksen ehtojen mukaisesti
  2. antaa hyvinvointialuejohtajalle oikeuden tehdä sopimusasiakirjoihin teknisiä korjauksia ja;
  3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

tieto- ja digijohtaja