Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 157 Talouden toteuma 1.1.–30.4. ja tilinpäätösennuste

KEUHDno-2024-1718

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Esityslistaa kirjoitettaessa talouden raportointijärjestelmässä on häiriö, jonka vuoksi seuraavaksi esitettävät toteutumaluvut ovat järjestelmässä 15.4.2024 olevan tilanteen mukaisia. Kun raportointijärjestelmän häiriö on saatu korjattua, luvut tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2024 olivat n. 23,0 Me, joka on n. 23,7 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt n. 233,5 Me eli n. 25,2 % talousarviosta. Valmistus omaan käyttöön -erä on vajaat 0,7 Me eli n. 20,0 % talousarviosta. Näin ollen toimintakate raportointikaudella on n. -209,8 Me eli 25,4 % talousarviosta.

 

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 9 Me talousarviota heikompana. Ylitys aiheutuu omasta palvelutuotannosta. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Husilta saadaan erikoissairaanhoidon ennuste toukokuussa. Riskinä erikoissairaanhoidossa tunnistetaan siirtoviivepäiväkustannukset.

Oman toiminnan ylitysuhka jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

 • Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus n. 1,5 Me
  • ylitysuhkaa aiheutuu hyvinvointialuejohtajan erokorvauksesta ja päällekkäisistä kustannuksista
  • ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset, kuten vuokrat, siivouspalvelut, sähkö- ja vesikustannukset sekä vartiointipalvelut uhkaavat ylittyä
 • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue n. 3,0 Me
  • ylitystä vammaisten palveluissa, jota osin pystytään kattamaan kasvattamalla palvelualueen toimintatuottoja vuoden 2023 tilinpäätöstasoon
  • ylitystä arvioidaan kehitysvammaisten päivätoiminnassa sopimuskorotusten vuoksi, omaishoidon tuessa asiakasmäärän kasvun vuoksi sekä henkilöstökuluissa
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue n. 0,1 Me
  • ylitystä arvioidaan tulevan lastensuojeluun n. 0,4 Me, mutta sitä pystytään osin kattamaan mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluista
  • lastensuojelun laitoshoidon sekä ostoperhehoidon kustannukset toteutunevat talousarviota suurempina
 • Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue n. 4,4 Me
  • merkittävin ylitysuhka kohdistuu sairaalapalveluihin, n. 3,4 Me, joka johtuu henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen ylityksistä
  • avopalveluissa ylitysuhka on n. 0,75 Me, joka johtuu tuottojen alittumisesta (n. 0,15 Me suun terveydenhuollossa) sekä lääkäripalvelujen ostojen ja hammasteknisten palvelujen ylityksestä (n. 0,6 Me)
  • kuntoutuspalvelujen ylitysuhka on n. 0,3 Me, joka johtuu pääasiassa lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista

 

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kokouksessaan 4.4.2024 § 25. Ohjelmalla tavoitellaan vuosien 2024-2026 aikana n. 63 Me:n säästöjä, joista n. 6 Me kohdentuu vuodelle 2024. Aluehallitus päätti 9.4.2024 § 106 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat vielä kesken eikä edellä esitetyssä tilinpäätösennusteessa ole pääsääntöisesti huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisia henkilöstösäästöjä.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano ja sillä saatavat säästöt tulevat näkymään tulevissa tilinpäätösennusteissa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lidäksi todettiin, että siirtoviivepäivien vähentämismahdollisuuksista tuodaan aluehallitukselle erillinen  selvitys. 

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Edeltävä käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 26.4.2024 § 14  


Keski-​Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi-​ ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-​kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus,​ joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Esityslistaa kirjoitettaessa talouden raportointijärjestelmässä on häiriö,​ jonka vuoksi seuraavaksi esitettävät toteutumaluvut ovat järjestelmässä 15.4.2024 olevan tilanteen mukaisia. Kun raportointijärjestelmän häiriö on saatu korjattua,​ luvut tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-​31.3.2024 olivat n. 23,​0 Me,​ joka on n. 23,​7 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt n. 233,​5 Me eli n. 25,​2 % talousarviosta. Valmistus omaan käyttöön -​erä on vajaat 0,​7 Me eli n. 20,​0 % talousarviosta. Näin ollen toimintakate raportointikaudella on n. -​209,​8 Me eli 25,​4 % talousarviosta.

 

Tilinpäätösennuste

Tammi-​maaliskuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 9 Me talousarviota heikompana. Ylitys aiheutuu omasta palvelutuotannosta. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Husilta saadaan erikoissairaanhoidon ennuste toukokuussa. Riskinä erikoissairaanhoidossa tunnistetaan siirtoviivepäiväkustannukset.

Oman toiminnan ylitysuhka jakautuu palvelualueittain seuraavasti:

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -​kokonaisuus n. 1,​5 Me
ylitysuhkaa aiheutuu hyvinvointialuejohtajan erokorvauksesta ja päällekkäisistä kustannuksista
ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset,​ kuten vuokrat,​ siivouspalvelut,​ sähkö-​ ja vesikustannukset sekä vartiointipalvelut uhkaavat ylittyä
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue n. 3,​0 Me
ylitystä vammaisten palveluissa,​ jota osin pystytään kattamaan kasvattamalla palvelualueen toimintatuottoja vuoden 2023 tilinpäätöstasoon
ylitystä arvioidaan kehitysvammaisten päivätoiminnassa sopimuskorotusten vuoksi,​ omaishoidon tuessa asiakasmäärän kasvun vuoksi sekä henkilöstökuluissa
Aikuisten mielenterveys-​,​ päihde-​ ja sosiaalipalvelujen sekä lasten,​ nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue n. 0,​1 Me
ylitystä arvioidaan tulevan lastensuojeluun n. 0,​4 Me,​ mutta sitä pystytään osin kattamaan mielenterveys-​,​ päihde-​ ja sosiaalipalveluista
lastensuojelun laitoshoidon sekä ostoperhehoidon kustannukset toteutunevat talousarviota suurempina
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue n. 4,​4 Me
merkittävin ylitysuhka kohdistuu sairaalapalveluihin,​ n. 3,​4 Me,​ joka johtuu henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen ylityksistä
avopalveluissa ylitysuhka on n. 0,​75 Me,​ joka johtuu tuottojen alittumisesta (n. 0,​15 Me suun terveydenhuollossa) sekä lääkäripalvelujen ostojen ja hammasteknisten palvelujen ylityksestä (n. 0,​6 Me)
kuntoutuspalvelujen ylitysuhka on n. 0,​3 Me,​ joka johtuu pääasiassa lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista
 

Tuottavuus-​ ja taloudellisuusohjelma

Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuus-​ ja taloudellisuusohjelman kokouksessaan 4.4.2024 § 25. Ohjelmalla tavoitellaan vuosien 2024-​2026 aikana n. 63 Me:n säästöjä,​ joista n. 6 Me kohdentuu vuodelle 2024. Aluehallitus päätti 9.4.2024 § 106 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat vielä kesken eikä edellä esitetyssä tilinpäätösennusteessa ole pääsääntöisesti huomioitu tuottavuus-​ ja taloudellisuusohjelman mukaisia henkilöstösäästöjä.

Tuottavuus-​ ja taloudellisuusohjelman toimeenpano ja sillä saatavat säästöt tulevat näkymään tulevissa tilinpäätösennusteissa.

Ehdotus
Rahoitus-​ ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-​31.3.2024.


Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi todettiin,​ että siirtoviivepäivien vähentämismahdollisuuksista tuodaan aluehallitukselle erillinen  selvitys. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aluehallitus 7.5.2024

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Aiempi käsittely: Rahoitus- ja talousjaosto 31.5.2024 § 21

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. 

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2024 olivat yhteensä n. 31,7 Me ja toimintakulut n. 306,6 Me. Toimintakate oli n. -274,1 Me. Valtionrahoitusta kirjattiin raportointikaudella n. 266,0 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 8,7 Me. 

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on heikentynyt 5,2 Me maaliskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen talousarvioon merkitty toimintakate tulee ylittymään n. 14,2 Me. Erikoissairaanhoidon ennustetta ei ole vielä käytettävissä, HUS julkaisee ennusteensa vasta toukokuun viimeisellä viikolla. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 4,4 Me, mikä on n. 3 Me enemmän kuin aiemmassa ennusteessa. Ennusteen heikkeneminen johtuu siitä, että uudessa ennusteessa on huomioitu Apotti Oy:stä irtautuminen. Päätös Apotista irtautumisesta tehdään kesäkuussa. Tämän lisäksi ylitysuhkaa aiheuttaa pääosin ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset kuten vuokrat, siivouspalvelut, sähkö- ja vesikustannukset sekä vartiointipalvelut. Pieneltä osin ylitystä aiheuttaa myös hyvinvointialuejohtajan erokorvaus (0,13 Me).

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 3 Me kohdistuen vammaispalveluihin. Ylitysuhka johtuu kehitysvammaisten päivätoiminnan sopimuskorotuksista, omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta alle 18-vuotiaissa sekä palkkojen korotusten vuoksi kasvaneista henkilöstökustannuksista. 

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualueen ylitysennuste on n. 0,04 Me. Ennuste on parantunut edelliseen ennusteeseen nähden n. 0,01 Me. Ylitysuhka kohdistuu pääosin lastensuojeluun.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 6,7 Me. Merkittävin ylitysuhka kohdistuu avopalveluihin sekä sairaalapalveluihin. Avopalveluissa ylitysuhka johtuu tuottojen arvioidusta alittumisesta, lääkäripalveluiden ostojen arvioidusta ylityksestä sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ylitysriskistä. Sairaalapalveluiden ylitysuhka johtuu henkilöstökustannusten sekä työvoiman vuokrauksen arvioiduista ylityksistä. Myös kuntoutuspalveluihin kohdistuu jonkin verran ylitysuhkaa.
HUS:n ennuste erikoissairaanhoidosta julkaistaan toukokuun viimeisellä viikolla eli erikoissairaanhoidon ennustetta ei ole vielä tätä kirjoitettaessa käytettävissä. Merkittävänä riskinä erikoissairaanhoidossa nähdään siirtoviivepäivät, joita on kertynyt tähän mennessä 445 kpl  ja n. 424 000 euroa. Siirtoviivepäiviä ei ole huomioitu talousarviossa.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma
Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kokouksessaan 4.4.2024 § 25. Ohjelmalla tavoitellaan vuosien 2024–2026 aikana n. 63 Me:n säästöjä, joista n. 6 Me kohdentuu vuodelle 2024. Aluehallitus päätti 9.4.2024 § 106 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat vielä kesken eikä edellä esitetyssä tilinpäätösennusteessa ole pääsääntöisesti huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisia henkilöstösäästöjä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano ja siitä saatavat säästöt tulevat näkymään tulevissa tilinpäätösennusteissa.
Valtionvarainministeriö julkaisi huhtikuun lopulla uudet rahoituslaskelmat, joissa on huomioitu vuoden 2023 tilinpäätösarvioiden mukaisen alijäämän aiheuttama jälkikäteistarkistus sekä valtion kevään kehysriihen vaikutukset.  Valtion rahoituksen taso laski vuosilta 2025-2026 lähes 30 Me tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioidusta, joten uusia merkittäviä sopeuttamistoimia tarvitaan alijäämän kattamiseksi määräajassa.  Hyvinvointialueella on käynnistetty valmistelutyö uusien sopeuttamistoimien mahdollisuuksista.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

_________________________________________________________________________________________________

Aluehallitus 4.6.2024

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4.

Käsittely:

Päivi Tarsia piti asiasta alustuksen ja kertoi aluksi seuraavasta osiosta: HUSin maksuosuus 2025 ja alijäämän kattaminen

HUSia koskevan osuuden käsittelyn ajaksi Annika Kokko poistui esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom kohta 5 "yhteisöjäävi", HUS yhtymähallituksen jäsenyys) käsittelyn ajaksi klo 14.33 - 15.23

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.