Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 160 Uudenmaan Osuuspankin tarjous tililimiitistä

KEUHDno-2024-2377

Valmistelija

  • Outi Narinen, hallintosihteeri, outi.narinen@keusote.fi

Perustelut

Aiempi käsittely: Rahoitus- ja talousjaosto 31.5.2024 § 24

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätili, josta hoidetaan pääasiallinen rahaliikenne, on Uudenmaan Osuuspankissa. Tili ei ole luotollinen yritystili. Uudenmaan Osuuspankin kanssa on käyty neuvotteluja 10 000 000 euron limiitistä
kassan riittävyyden turvaamiseksi.

Uudenmaan Osuuspankki on tehnyt tarjouksen 10 000 000 euron toistaiseksi voimassa olevasta tililimiitistä seuraavin ehdoin:

  • Korkoperuste 1 kk euribor+ pankin marginaali 0,20 % (koronlaskenta tod 365).
  • Limiittiprovisio 0,10 % P.A. myönnetyn limiitin määrästä.
  • Korko ja provisio veloitetaan kuukausittain jälkikäteen.
  • Velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0.

Hallintosäännön 79 § mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialueen rahavaroista.

Päätösehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen 10 000 000 tililimiitistä.

Kokouskäsittely

Helinä Perttu ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana (yhteisöjääviys)  ja poistui kokouksesta klo 10.10.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

____________________________________________________________________________________________________________

Aluehallitus 4.6.2024

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen 10 000 000 tililimiitistä.

Käsittely:

Helinä Perttu poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom 7 kohta "yleislausekejäävi") klo 15.32-15.33. Tarja Edry toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Rahoitus- ja talousjohtaja