Aluehallitus, kokous 4.6.2024

§ 161 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ostolaskujen julkaiseminen verkkosivuilla avoimena datana

KEUHDno-2023-686

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Olli Savela jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen "ostolaskujen julkaisemisesta verkkosivuilla avoimena datana" aluevaltuuston kokouksessa 16.2.2023.

Aluevaltuusto päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Laura Aittola, laskentapäällikkö, laura.aittola@keusote.fi

Perustelut

Rahoitus- ja talousjaosto, 31.05.2024, 25 §

Perustelut

16.2.2023 on jätetty valtuustoaloite koskien ostolaskujen julkaisemista verkkosivuilla avoimena datana. Aloitteen mukaan monet kunnat ovat jo julkistaneet tiedot ostolaskuistaan verkkosivuillaan julkisena datana. Avoin data edistää avoimuutta antaen asukkaille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden seurata julkisten varojen käyttöä. Julkisten taloustietojen läpinäkyvyys on tärkeää myös demokratian toteutumisen kannalta.

Kuntaliitto on julkaissut 2021 ohjeistuksen kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamiseen liittyen. Ostolaskudatan avaaminen on vapaaehtoista, laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan avattaessa ostolaskudata
avoimena datana kannattaa ottaa mukaan vain dataa, joka löytyy taloushallinnon järjestelmistä, jotta ostolaskujen avaaminen olisi mahdollista toteuttaa olemassa olevista tiedoista. Täten datan kerääminen ei edellytä erillistä räätälöintiä tai nosta
datan avaamisen kustannuksia kohtuuttomasti. Ohjeistuksen mukaan ostolaskudatanavaamisessa on syytä huomioida myös tietosuojakysymykset. Julkaistava aineisto ei saa sisältää henkilötietoja. 

Yhteistyössä tietohallinnon kanssa on selvitetty mahdollisuutta julkaista avoimesti tietoja hyvinvointialueen ostolaskuista verkkosivuilla. Selvityksen perusteella on todettu mahdolliseksi julkaista verkkosivuille Power BI -sovelluksella toteutettu
raportti ostolaskudatasta ottaen huomioon yllä mainitut Kuntaliiton ohjeistuksen mukaiset periaatteet avoimen ostolaskudatan avaamisessa. Raportti tullaan julkaisemaan syksyllä 2024 Keusoten verkkosivuilla ja sitä tullaan jatkossa
päivittämään kuukausittain. 

Päätösehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy edellä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

__________________________________________________________________________________________

Aluehallitus 4.6.2024 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto päättää

  1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen 
  2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.