Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 126 Hyvinvointikertomus 2022

KEUH-2023-1082

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 26.4.2023
§ 18 Hyvinvointikertomus 2022
KEUHDno-2023-1018

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Perustelut
Alueellinen hyvinvointikertomus 2022 kuvaa miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet.  Tarkastelun näkökulmana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäntähtäimen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden seuranta.  Konkreettisesti se kertoo Keski-Uudenmaan alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita sekä tavoitteita, resursseja ja alueellista toimintaa. Kyseessä on niin sanottu suppea hyvinvointikertomus, joka raportoidaan vuosittain. Hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta, hyväksyttävänä olevasta yhteenvedosta sekä päivittyvästä indikaattoriluettelosta. 

Hyvinvointikertomus raportoidaan talouden ja toiminnan vuosikelloa seuraten. Kuluvana vuonna raportointia haittaa kansallisen indikaattoritiedon päivittymisen hitaus. Valtaosa tärkeistä esim. lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä tiedoista päivittyy kevään ja kesän 2023 aikana. Myös aikuisväestön keskeisin hyvinvointitieto (Terve Suomi 2022) päivittyy samassa aikataulussa. Hyvinvointikertomuksen informatiivisuuden ja toimenpiteiden käynnistämisen näkökulmista on päädytty ratkaisuun, että sen liitteenä olevaa indikaattoriliiteaineistoa (pp-esitys) päivitetään indikaattoritiedon päivittyessä ja uutisnostoja tulee vuoden aikana. Tämä mahdollistaa ajantasaista ja vaikuttavampaa tiedolla johtamista hyvinvointialueella.

Kokonaisuudessaan alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Vammaisten hyvinvointisuunnitelmaa lukuun ottamatta kaikki kohdennetut ehkäisevän työn suunnitelmat ovat hyväksytty päätöksenteossa ja monialainen aktiivinen yhteistyö toimenpiteiden parissa on käynnistynyt lasten ja nuorten (ml. alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma) sekä ikääntyneiden hyvinvointityössä, lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyssä ja ehkäisevässä päihde- ja riippuvuustyössä.  Vammaisten hyvinvointisuunnitelma tulee päätöksentekoon kevään 2023 aikana.

Alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja toimintamallia on uudistettu vastaamaan hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden uutta toimintaympäristöä Keski-Uudellamaalla. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta on vahvistettu ja se tulee edelleen paranemaan osana Kuovi/ asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa sekä asiakasohjauksen työvälineiden kehittämisen kautta. Alueen järjestöt ovat perustaneet järjestöneuvottelukunnan, joka kokoaa yhteen järjestötoimijoita, ja jonka työskentely teemaverkostoineen alkoi kesäkuussa 2022. Hyvinvointialueen avustussääntö hyväksyttiin kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnassa 26.10.2022 ja päivitettynä kriteeristöllä 15.3.2023. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on koordinoinut HUS-järjestämissopimuksen hyte-teemaverkoston työskentelyä ja osaltaan uusi Uudenmaan laajuinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne ja toimintamalli tulee vahvistamaan asukaslähtöisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluketjuja aina kunnasta erikoissairaanhoitoon saakka. 


Päätösehdotus
Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022 osaltaan ja lähettää hallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2022.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Av 25.5.