Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 124 Jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon

KEUHDno-2022-15

Valmistelija

  • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Vammaisneuvosto 13.4.2023 

Muut asiat § 16

Päätös
Nurmijärven vammaisneuvosto nimennyt uuden jäsenen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Liisa Jenkinsin tilalle nimetty Veli-Matti Aittola.

****

Hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetyn hyvinvointialueen asukkaiden osallistumisoikeuden yhtenä muotona laissa on säädetty hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten asettamisesta. Lain 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallitus nimesi kokouksessaan 26.4.2022 (§ 47) jäsenet hyvinvointialueen vammaisneuvostoon alueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttami toimielinten ehdotusten pohjalta.

Nurmijärven vammaisneuvosto esittää 5.4.2023 (§ 15) päätöksen perusteella, että Nurmijärven toiseksi edustajaksi hyvinvointialueen vammaisneuvostossa valitaan Liisa Jenkinsin tilalle Veli-Matti Aittola.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää nimetä Veli-Matti Aittolan Nurmijärven edustajaksi hyvinvointialueen vammaisneuvostoon toimikaudelle 2022-2025 Liisa Jenkinsin tilalle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, Nurmijärven vammaisneuvosto