Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 10.5.2023 lukien.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Todettiin asioiden käsittelyjärjestykseksi: 118, 119, 126, 127, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129 ja 119.

Kokous oli tauolla klo 16.50-17.00.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.