Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 129 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

palvelujohtaja, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 2 JÄLKIHUOLLON ESIHENKILÖ, 18.04.2023

avopalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 11 Päätös KEUHDno-2023-1237, Hansel Sote-henkilöstövuokrauksen sisäinen DPS hankinta protetiikan erikoishammaslääkäri ajalle 1.5.2023-30.4.2024, 14.04.2023
§ 13 Suun terveydenhuollon jononpurkupalvelu hankintapäätös kesälle 2023 (pienhankinta), 24.04.2023

henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 16 Nimikemuutokset 01.05.2023, 25.04.2023

hyvinvointialuejohtaja
§ 22 Sopimus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä jälkitoimenpiteistä, 26.04.2023

ICT-aluepäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Keusoten väestöaineiston siirto Facta-palvelimelta SiiriNet tiedonsiirtopalvelulla Winhit-palvelimelle, 19.04.2023
§ 4 eArkisto Keusote-HUS Lifecare hankintapäätös, 19.04.2023
§ 5 Työpistevarausjärjestelmän käyttöönotto / Maakuntien tilakeskus Oy, 26.04.2023
§ 6 Efecte IGA KVH-automaatioiden määrittely- ja suunnittelutyön hankinta, 27.04.2023

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 65 Tutkimuslupahakemus/ Palveluintegraation mittaus, 26.04.2023
§ 66 Tutkimuslupahakemus/ Hoitohenkilökunnan osaamisvaatimukset ja osaamisen kehittäminen ikääntyneiden hoitotyössä ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä, 26.04.2023
§ 67 Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta - toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön, 26.04.2023
§ 68 Tutkimuslupahakemus/ Kyselylomakkeen kehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lastensuojeluun, 27.04.2023

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta
Hallintopäätös:
§ 12 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Helppy Oy, 18.04.2023
§ 13 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / SuperHoiva Oy, 21.04.2023
§ 14 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelin palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / SuperHoiva Oy, 21.04.2023

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 27 Kotihoidon autojen leasing-hankinta, Nurmijärvi, 03.03.2023

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
§ 77 Päätös Keusoten ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden lähi- ja sairaanhoitajien hankinnasta aikavälille 1.5 – 1.10.2023 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella/ KEUHDno- 2023-1231, 18.04.2023
§ 78 Sopimuksen 2021.27.4 / Kotihoitopalvelun hankinta Keusoten alueelle / Hoiva Mehiläinen Oy / KEUDno-2020-8434 siirto Hoiva Mehiläinen Oy:ltä (y-tunnus: 1893659-5) Kotipalvelu Mehiläinen Oy:tä (y-tunnus 1926203-5) koskevaksi, 19.04.2023
§ 79 Päätös Keusoten kotihoidon lähihoitajien hankinnasta ajalle 2.5. –1.10.2023 Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella/ KEUHDno- 2023-1234, 19.04.2023
§ 80 Asiantuntijapalvelujen hankinta digipalvelukeskuksen suunnittelun ja Teknologialla tukea arkeen –projektin tukeen, 19.04.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 81 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisen vaativan asiantuntijaryhmän jäsenten valinta, 19.04.2023

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 33 Päätös Keusoten sairaalapalveluiden (akuuttiosastot) lähihoitaja ja sairaanhoitajat aikavälillä 22.5. – 1.10.2023 + (optiot) Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-2025- Dynaamisen hankintajärjestelmän kilpailutuksella/ KEUHDno-2023-1233, 28.04.2023

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, vammaissosiaalityö
Hallintopäätös:
§ 1 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Kotipalvelu Eve, 03.04.2023
§ 3 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Vuovi Oy, 28.04.2023

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelut ja hankinnat
Hankintapäätös:
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, HoitoHaka Oy, 19.04.2023
§ 10 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Avustajasi Validia Oy, 02.05.2023

ympärivuorokautisten palvelujen koordinoiva esihenkilö, ostoasumispalvelut ja valvonta
Hallintopäätös:
§ 2 Ikääntyneiden ympärivuokautisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Esperi palvelukoti Kivipuisto, 28.04.2023
§ 4 Ikääntyneiden yhteisöllisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Attendo Anttilanhovi, 28.04.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.