Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 125 Virkojen perustaminen 09.05.2023

KEUHDno-2022-208

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 9 § 51 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Käsittely:

Olli Savela teki muutosehdotuksen, että liitteenä olevan listan viimeisenä oleva sosiaalityöntekijän virka perustetaan toistaiseksi voimassa olevana.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotus on rauennut, koska sitä ei kannatettu.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 9 § 54 kohdan 2 mukaan vakinaisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muutoksesta viroiksi.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 9 § 54 kohdan 2 mukaan vakinaisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimen muutoksesta viraksi.

 

 

Hallintosäännön luku 9 § 51 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.

 

 

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 9 § 51 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset