Aluehallitus, kokous 9.5.2023

§ 121 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

KEUHDno-2023-1642

Valmistelija

 • Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 23.5.2023 klo 10. Osakkeenomistajia on suositeltu osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta.

Yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 15.5. klo 16 mennessä erillisen linkin kautta. Samalla pyydetään ilmoittamaan osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat, kuten tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja nimetään uusi hallitus sekä nimitystoimikunta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on oikeus nimetä yhtiön nimitysvaliokuntaan yksi edustaja. Lisäksi nimitysvaliokunta on ehdottamassa hallitukseen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi.
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokouksiin rahoitus- ja talousjohtajan
 3. nimetä ehdokkaaksi Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan rahoitus- ja talousjohtajan ja hallitukseen henkilöstöjohtajan.
 4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kannattaa nimettyjä ehdokkaita yhtiön toimielimiin ja noudattaa muutoin yhtiökokouksessa pohjaehdotuksia.

Käsittely:

Olli Savela teki Irma Pahlmanin kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohjeeksi yhtiökokouksen esityslistan kohdan 12 osalta annetaan ohjeeksi esittää kaikkien vuosipalkkioiden ja kokouspalkkoiden pienentämistä 20 %.

Irma Pahlman teki Mari Valveen kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan vastustetaan toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelmää.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin äänestys käyttäen sähköistä kokousjärjestelmää, jota täydennetään tarpeen vaatiessa nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestysjärjestys

Äänestys 1

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Olli Savelan muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 10 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, 3 poissa

Äänestys 2

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Irma Pahlmanin muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 10 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, 3 poissa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Äänestystulokset

 • Kyllä 10 kpl 71%

  Jaakko Rainio, Taneli Kalliokoski, Tiia Lintula, Annika Kokko, Arto Lindberg, Helinä Perttu, Kimmo Behm, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Tarja Edry

 • Ei 4 kpl 29%

  Olli Savela, Sirkka Rousu, Irma Pahlman, Mari Valve

 • Kyllä 10 kpl 71%

  Jaakko Rainio, Helinä Perttu, Annika Kokko, Taneli Kalliokoski, Kimmo Behm, Arto Lindberg, Tiia Lintula, Heta Ravolainen-Rinne, Virpi Räty, Tarja Edry

 • Ei 4 kpl 29%

  Sirkka Rousu, Olli Savela, Irma Pahlman, Mari Valve

Tiedoksi

Sarastia Oy 15.5. klo 16 mennessä kutsussa olleen linkin kautta.

Oheismateriaali