Aluevaltuusto, kokous 16.2.2023

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  • valita Anna-Liisa Lyytisen ja Annika Kokon pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Ari Koposen ja Harri Lepolahden. 
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.2.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.