Aluevaltuusto, kokous 16.2.2023

§ 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen, sote-alalta pois vaihtaneiden hoitajien työhön paluun täydennyskoulutus

KEUHDno-2023-259

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

21.9.2022 päivätyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ryhdytään selvittämään, potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa, mahdollisuuksia työhön- ja alalle paluun koulutuksen toteuttamisen mahdollisuuksia, ja sen kautta sote-alan koulutuksen omaavien henkilöiden palaamiseksi alan työtehtäviin.   

Aloitteen käsittelemät asiat ovat merkittäviä. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että kenen tahansa työntekijän vastuu osaamisensa kehittämisestä ja ylläpitämisestä on hänellä itsellään. Tämä koskee myös sote-alalle palaamista harkitsevia. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 18§:n mukaan: 

 “terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että terveydenhuollon ammattihenkilö voi osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.”  

Useat ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusmahdollisuuksia ”paluu hoitotyöhön” -tyyppiseen koulutukseen, joka voi palvella nimenomaan alalle paluuta suunnittelevia. Teemme tiivistä yhteistyötä alueella toimivien oppilaitosten kanssa ja voimme nostaa tämän asian ohjausryhmien asialistalle, jotka kokoontuvat säännönmukaisesti eri oppilaitoksissa.  

Yhtenä porttina takaisin sotetyöhön voi olla Keusoten sijaisvälitys, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveysalalla aikaisemmin työskennelleen työhön paluun portaittain myös osaamisvaatimusten osalta. Sijaisten osaaminen esimerkiksi lääkehoidon osalta varmistetaan mahdollistamalla lääkehoitokoulutuksen suorittaminen. Hyvinvointialueen normaaliin perehdytykseen kuuluu potilastietojärjestelmien käyttökoulutukset, lääkehoidon osaamisen varmistaminen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti, tarpeelliset ensiapu-, tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset, yleistä turvallisuuskoulutusta sekä yksikön erityisiin käytänteisiin perehtymistä. 

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

  • hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen 
  • toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi 

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

  • hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen 
  • toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

21.9.2022 päivätyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ryhdytään selvittämään, potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa, mahdollisuuksia työhön- ja alalle paluun koulutuksen toteuttamisen mahdollisuuksia, ja sen kautta sote-alan koulutuksen omaavien henkilöiden palaamiseksi alan työtehtäviin.   

Aloitteen käsittelemät asiat ovat merkittäviä. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että kenen tahansa työntekijän vastuu osaamisensa kehittämisestä ja ylläpitämisestä on hänellä itsellään. Tämä koskee myös sote-alalle palaamista harkitsevia. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 18§:n mukaan: 

 “terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että terveydenhuollon ammattihenkilö voi osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.”  

Useat ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusmahdollisuuksia ”paluu hoitotyöhön” -tyyppiseen koulutukseen, joka voi palvella nimenomaan alalle paluuta suunnittelevia. Teemme tiivistä yhteistyötä alueella toimivien oppilaitosten kanssa ja voimme nostaa tämän asian ohjausryhmien asialistalle, jotka kokoontuvat säännönmukaisesti eri oppilaitoksissa.  

Yhtenä porttina takaisin sotetyöhön voi olla Keusoten sijaisvälitys, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveysalalla aikaisemmin työskennelleen työhön paluun portaittain myös osaamisvaatimusten osalta. Sijaisten osaaminen esimerkiksi lääkehoidon osalta varmistetaan mahdollistamalla lääkehoitokoulutuksen suorittaminen. Hyvinvointialueen normaaliin perehdytykseen kuuluu potilastietojärjestelmien käyttökoulutukset, lääkehoidon osaamisen varmistaminen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti, tarpeelliset ensiapu-, tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset, yleistä turvallisuuskoulutusta sekä yksikön erityisiin käytänteisiin perehtymistä. 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Henkilöstöjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

  • hyväksyy valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen 
  • toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi 

Käsittely:

Todettiin että lisätään liite valtuustoaloite.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto  päättää

  • hyväksyä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja
  • toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.