Aluevaltuusto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Arviointikertomus 2021

KEUHDno-2022-85

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2021 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2021 aluevaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

  • Kirsi Sova, tilintarkastaja, kirsi.sova@kpmg.fi

Perustelut

Lain hyvinvointialueesta 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää
a) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja
b) että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin ennen pykälää 45.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Korkiakoski esitteli arviointikertomuksen.