Aluevaltuusto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 LISÄPYKÄLÄ: Aluevaltuuston syksyn 2022 kokoukset (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

  • torstai 22.9.2022
  • torstai-perjantai 10-11.11.2022 seminaari
  • keskiviikko 16.11.2022
  • torstai 8.12.2022

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan muutoksella, että 16.11.2022 kokous siirtyy pidettäväksi 24.11.2022.