Aluevaltuusto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

 

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

 

Päätös

Todettiin, että uusia valtuustoaloitteita ei ollut.