Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  • valita Sanna Kervisen ja Tuija Linna-Pirisen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Seppo Hakulisen ja Pinja Perholehdon. 
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 27.9.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.