Aluevaltuusto, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

 

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Reija Taupila jätti liitteen mukaisen Kristillisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen "Sote-alalta pois vaihtaneiden hoitajien työhönpaluu täydennyskoulutus".

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.