Aluevaltuusto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

KEUHDno-2022-43

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on toiminut vuodesta 2004 alkaen 8 kunnan (Vantaa, Kerava, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää ja Mäntsälä) yhteisenä pelastuslaitoksena, Vantaan toimiessa isäntäkuntana. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy edellä mainituilta 8 kunnalta Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 tuli voimaan 1.7.2021. Lain 58 §:n mukaan Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden tulee sopia 31.5.2022 mennessä nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta hyvinvointialueiden kesken.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ei tarvitse jakaa, mikäli hyvinvointialueet solmivat 31.5.2022 mennessä yhteistoimintasopimuksen yhteisestä pelastuslaitoksesta. Nykyisen pelastuslaitoksen jakaminen kahtia lisäisi molempien hyvinvointialueiden pelastustoimen kustannuksia, heikentäisi voimavarojen joustavaa käyttöä sekä palveluiden laatua ja saatavuutta. 

8.9.2021 Vantaan ja Keravan sekä 15.9.2021 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset toimielimet päättivät solmia sopimuksen valmistelusta, jolla tähdättiin yhteisen pelastuslaitoksen perustamiseen. Tämä työ tehtiin osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun kanssa.

Ministeriöiden kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin, että yhteinen pelastuslaitos voidaan perustaa lain hyvinvointialueesta (611/2021) 7 §:n mukaisesti siirtämällä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisvastuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhteinen pelastuslaitos sijoittuisi hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Vantaan kaupungilta saadussa selvityksessä listatut nykyisen pelastuslaitoksen omaisuus, sopimukset, vastuut ja henkilöstö siirtyisivät perustettavalle yhteiselle pelastuslaitokselle eli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Yhteistoimintasopimuksessa määritetään mm. yhteisen pelastuslautakunnan jäsenten lukumäärä ja sen tehtävät sekä hyvinvointialueiden maksuosuuksien perusteet yhteisestä pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen kiinteistökulut kohdennetaan suoraan hyvinvointialueelle aiheuttamisperiaatteen mukaan 1.1.2023 alkaen. Muut pelastustoimen kulut kohdennetaan vuonna 2023 vuoden 2022 kuntaosuuksien suhteella. Siirtymäkauden jälkeen vuonna 2028 muut pelastustoimen kulut jaetaan hyvinvointialueille 50 % asukaslukujen suhteessa ja 50 % pelastustoiminnan kapasiteettimallin mukaisesti.

Mikäli hyvinvointialueet eivät solmi yhteistoimintasopimusta, tulee nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jakaa hyvinvointialueiden kesken 31.5.2022 mennessä. Jos näin ei tehdä, valtioneuvosto päättää henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta sekä muista pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisen välttämättömistä asioista, joista hyvinvointialueet eivät ole sopineet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen.

Käsittely:

Maiju Tapiolinna teki Onni Rostilan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Muutosesitys 33 § KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS
6. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunta
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue nimeää pelastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue varapuheenjohtajan vuorotellen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Perustelut: Vantaa-Kerava käyttää operatiivista ja hallinnollista päätöksentekovaltaa pelastuslaitoksen toiminnassa. Mikäli myös pelastuslautakunnan puheenjohtajuus olisi Vantaa-Keravan hyvinvointialueella, hyvinvointialueiden välillä ei säilyisi tasapaino, vaan valta keskittyisi liiaksi toiselle osapuolelle. Koska kaikki muu päätöksenteko on Vantaa-Keravalla, voisi olla perusteltua, että lautakunnan puheenjohtajuus olisi aina Keski-Uudellamaalla. Esitetty puheenjohtajuuksien vuorottelu hyvinvointialueiden välillä olisi toimiva kompromissiratkaisu.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestys sähköistä kokousjärjestelmää käyttäen, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Tapiolinnan muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 14 JAA -ääntä, 3 EI -ääntä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen äänin 14-3.

Äänestystulokset

 • Jaa 14 kpl 82%

  Annika Kokko, Jaakko Rainio, Helinä Perttu, Taneli Kalliokoski, Tarja Edry, Irma Pahlman, Nina Pietilä, Sirkka Rousu, Kimmo Behm, Arto Lindberg, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Jussi Salonen, Tiia Lintula

 • Ei 3 kpl 18%

  Olli Savela, Onni Rostila, Maiju Tapiolinna

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

                    
 

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen.

Käsittely:

Maiju Tapiolinna teki Satu Lammen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
6. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue nimeää pelastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue varapuheenjohtajan vuorotellen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Perustelut: Vantaa-Kerava käyttää operatiivista ja hallinnollista päätöksentekovaltaa pelastuslaitoksen toiminnassa. Mikäli myös pelastuslautakunnan puheenjohtajuus olisi Vantaa-Keravan hyvinvointialueella, hyvinvointialueiden välillä ei säilyisi tasapaino, vaan valta keskittyisi liiaksi toiselle osapuolelle. Koska kaikki muu päätöksenteko on Vantaa-Keravalla, voisi olla perusteltua, että lautakunnan puheenjohtajuus olisi aina Keski-Uudellamaalla. Esitetty puheenjohtajuuksien vuorottelu hyvinvointialueiden välillä olisi toimiva kompromissiratkaisu.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestys sähköistä kokousjärjestelmää käyttäen, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän ehdotus
EI = Tapiolinnan muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 56 JAA -ääntä, 13 EI -ääntä

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Peussuomalaisten valtuustoryhmä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 56 kpl 81%

  Tuija Linna-Pirinen, Arto Hägg, Tarja Edry, Pentti Puhakka, Sanna Kervinen, Aila Koivunen, Pihla Keto-Huovinen, Virpi Räty, Sari Silventoinen, Pirjo Vainio, Taneli Kalliokoski, Maria Luoma, Eemeli Peltonen, Tuija Reinikainen, Tuula Latosuo, Kimmo Behm, Harri Lepolahti, Reija Taupila, Sara Peltola, Heli Ronkanen, Willem van Schevikhoven, Mimmi Launiala, Jaakko Haapamäki, Kalle Ikkelä, Pinja Perholehto, Lotta Vainiola, Matti Korkiakoski, Annika Kokko, Jussi Malkamäki, Annina Nuutinen, Tapio Havula, Mila Lehtonen, Pirja Vitikka-Koponen, Pirjo Komulainen, Heta Ravolainen-Rinne, Reijo Tilvis, Inka Utriainen, Riina Mattila, Anna-Liisa Lyytinen, Anna Pulkkinen, Mari Vesa, Tiia Lintula, Ulla Palomäki, Mira Lehtinen, Johanna Tukiainen, Kenneth Morelius, Lassi Markkanen, Johanna Linna, Olli Savela, Jaakko Rainio, Marja-Leena Laine, Mia Rundgren, Annika Lappalainen, Sirkka Rousu, Arto Lindberg, Andeliina Cieslak

 • Ei 13 kpl 19%

  Jorma Piisinen, Onni Rostila, Arto Luukkanen, Satu Lampi, Tom Boman, Tarja Vierikko, Seppo Hakulinen, Henri Perälahti, Mari Valve, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen, Margita Winqvist, Ari Koponen

Tiedoksi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, STM, VM