Aluevaltuusto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  • valita Kimmo Behmin ja Tiia Lintula pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Mila Lehtonen ja Tuija Linna-Pirinen. 
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 5.5.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.