Aluevaltuusto, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

 

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Willem van Schevikhoven jätti liitteen mukaisen Kokoomuksen valtuustoaloitteen "Palvelujen yksikkökustannusten avaaminen ja tuotantokustannusten vertailu".

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Willm van Schevikhoven jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite

Tiedoksi

Aluehallitus