Aluevaltuusto, kokous 31.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastaminen

KEUH-2022-34

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

  • valita Mari Valveen ja Olli Savelan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Leni Pispalan ja Kimmo Behmin 
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti  valita pöytäkirjantarkastajaksi Olli Savelan tilalle Mimmi Launiala ja varalle ehdotetun Leni Pispalan tilalle Tiia Lintula.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

  • valita Mari Valveen ja Mimmi Launialan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Tiia Lintulan ja Kimmo Behmin 
  • että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.