Henkilöstöjaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 27 Kokousaikataulu syksy 2024

KEUHDno-2024-2570

Valmistelija

  • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

Hallintosääntö 143 §:

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus henkilöstöjaoksen kokouspäiviksi loppuvuodelle 2024:

ti 10.9.2024 (teams, klo 16)
to 10.10.2024 (live, klo 16.30)
ke 13.11.2024 (teams, klo 16) 
to 19.12.2024 (live, mahdollinen luottamusmies-/tsv-tapaaminen, klo 15.30 + kokous)

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun loppuvuodelle 2024 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun loppuvuodelle 2024 ehdotuksen mukaisesti.

  • ti 10.9.2024 (teams, klo 16)
  • to 10.10.2024 (live, klo 16.30)
  • ke 13.11.2024 (teams, klo 16) 
  • to 19.12.2024 (live, mahdollinen luottamusmies-/tsv-tapaaminen, klo 15.30 + kokous)