Henkilöstöjaosto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 26 Turvallisuusselvitykset Keusotessa

KEUHDno-2024-2569

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keusotella valmistellaan turvallisuusselvityksen toimintamallin käyttöönottoa. Valmistelua on tehty yhteistyössä henkilöstöpalvelujen, turvallisuuspäällikön ja palvelualueiden esihenkilöiden kanssa.  

Turvallisuusselvitysten tarkoitus on ennaltaehkäistä kansallista turvallisuutta vaarantavaa toimintaa. Selvityksillä suojataan myös merkittäviä yksityisiä taloudellisia etuja ja organisaatioiden turvallisuusjärjestelyjä. Turvallisuusselvitys ei yksin takaa turvallisuutta, se täydentää organisaation muita turvallisuusjärjestelyjä.  

Turvallisuusselvityksiä laaditaan vain tehtäviin, jotka on määritelty turvallisuusselvityslaissa. Selvitys tehdään tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta. Nämä tilanteet liittyvät laissa mainittuihin tehtäviin ja suojattaviin etuihin, kuten valtion turvallisuuteen, poikkeusoloihin varautumiseen ja yleiseen turvallisuuteen. Selvityksiä laaditaan esimerkiksi tehtävistä, joissa henkilö käsittelee salassa pidettävää tietoa tai pääsee kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeään tilaan.  

Turvallisuusselvityksen hakijana on työnantaja. Henkilöstöpalvelut valmistelevat keskitetysti turvallisuusselvityshakemuksen sähköisen asioinnin kautta Suojelupoliisille. Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa turvallisuusselvityksen kohteelle turvallisuusselvityksen alkamisesta. Ennen selvityksen alkamista henkilön on annettava suostumus selvityksen tekemiseen Suojelupoliisille. Kun turvallisuusselvitys on valmistunut, työnantaja ilmoittaa selvityksen tuloksesta työntekijälle. Turvallisuusselvityksen hakemisesta ilmoitetaan työnhakijoille hakuilmoituksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali