Henkilöstöjaosto, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Henkilöstöjaoksen kevään 2024 kokousaikataulu

KEUH-2023-4853

Valmistelija

  • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

Hallintosääntö 143 §:

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus henkilöstöjaoksen kokouspäiviksi keväälle 2024:

•    Ke 7.2.2024 klo 16.30 läsnäolokokous 
•    Ke 20.3.2024 klo 16 Teams-kokous
•    To 25.4.2024 16.30 läsnäolokokous
•    Ti 11.6.2024 klo 16 Teams-kokous

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun keväälle 2024 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti hyväksyä kokousaikataulun keväälle 2024 ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: 11.6. siirtyy maanantaille 10.6. klo 16.00 (Teams -kokous).