Henkilöstöjaosto, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedonantoja

Päätös

Merkittiin tiedoksi.