Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointialueen strategian valmistelun tilanne

KEUHDno-2022-33

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaa koskevat lähetekeskustelut käytiin väliaikaisessa valmistelutoimielimessä, poliittisessa seurantaryhmässä ja strategiatiimissä loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Asukaskysely hyvinvointialueen strategia- ja osallisuustyön tueksi toteutettiin maaliskuussa 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Strategian taustaraporttia, jossa on kuvattu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilannekuvaa, on päivitetty kevään aikana. Valmistelutiimi ja pelastustoimen edustajat ovat työskennelleet toimintaympäristön muutosten parissa helmikuussa ja johtoryhmä on jatkotyöstänyt tuotoksia maaliskuussa. Strategian missiota eli perustehtävää on työstetty sekä johtoryhmässä että aluehallituksessa kevään aikana. Strategian visioon eli yhteiseen tahtotilaan otettiin kantaa väliaikaisen valmistelutoimielimen päätösseminaarissa, johtoryhmässä, asukaskyselyssä, vanhus- ja vammaisneuvostojen työpajassa, asukastyöpajassa sekä aluehallituksen seminaarissa. Arvoja on työstetty nuorisovaltuustossa ja aluevaltuustossa. Aluevaltuustossa työstettiin myös strategian tavoitteita. Henkilöstöön liittyvää strategian painopistettä muokattiin henkilöstön työpajassa.

Elokuussa hyvinvointialueen strategian luonnosversion on tarkoitus lähteä lausuttavaksi sidosryhmille. Strategia tulee suunnitelman mukaan käsiteltäväksi kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan 26.10, aluehallitukseen 29.11. ja 8.12. se on tarkoitus käsitellä aluevaltuustossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Lautakunta merkitsee tähänastisen valmistelun tiedoksi ja antaa evästykset esitettyyn jatkotyöskentelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.