Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lautakunnan työskentelyn painopisteet syksyllä 2022

KEUHDno-2022-101

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön 40 pykälän mukaan kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on: 
1. hyvinvointialuestrategian ja eri tulevaisuusskenaarioiden valmistelu, seuranta ja arviointi; 
2. strategisten palveluhankintojen seuranta; 
3. valmistelee investointisuunnitelmat yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa; 
4. strategisen hankesuunnittelun painopisteiden linjaukset ja seuranta; ja 
5. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tehtävät. 

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää: 
1. päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa ja enintään 50 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista; 
2. päättää osakkeiden hankkimisesta ja myymisestä, jos kauppahinta on yli 500 000 euroa ja enintään 10 000 000 euroa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Lautakunnan työskentelyn painopisteiksi syksyllä 2022 esitetään hyvinvointialueen strategian valmistelua ja osallistumista investointisuunnitelman valmisteluun yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa osana talousarviovalmistelua. Hyvinvointialuestrategia on lain edellyttämällä tavalla tarkoitus valmistella aluevaltuuston päätöksentekoon vietäväksi ennen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hyväksytään syksyn 2022 työskentelyn painopisteiksi hyvinvointialuestrategian valmistelu ja osallistuminen investointisuunnitelman valmisteluun yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.