Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Syksyn 2022 kokoukset

KEUHDno-2022-103

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 

Ehdotus

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on: 

  • 8.9.2022, kello 17.00
  • 28.9.2022, kello 17.00
  • 26.10.2022, kello 17.00
  • 30.11.2022, kello 17.00

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.