Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Tiedoksi

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu IT-palveluvastaava Riitta Rosendahl kertomaan CaseM asianhallintajärjestelmästä.

Ehdotus

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Asianhallintajärjestelmässä ilmenneen teknisen vian vuoksi Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta jatkaa CaseM asianhallintajärjestelmän käyttäjäkoulutusta seuraavassa lautakunnan kokouksessa 8.9.2022.