Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 19.6.2024

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Satu Hahtonen, hallintosihteeri, satu.hahtonen@keusote.fi

Perustelut

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 147 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 14.6.2024 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Lautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.