Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, kokous 19.6.2024

§ 18 Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija

  • Satu Hahtonen, hallintosihteeri, satu.hahtonen@keusote.fi

Perustelut

Kokoukselle valitaan kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Malkamäen ja Seppo Hakulisen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.