Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 62 Alueellisen kyselytutkimuksen 2023 tulosten esittely

KEUHDno-2023-3734

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on käynnistänyt syyskuussa 2023 nuorisovaltuuston alueellisen kyselytutkimuksen.

Työryhmän puheenjohtaja Arttu Rautava esittelee tähän mennessä kertyneiden vastausten päähuomioita yleiskokoukselle. Varsinainen tutkimusraportti politiikkasuosituksineen esitellään yleiskokoukselle tutkimuksen päätyttyä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.