Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 63 Edustajan nimeäminen Alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään

KEUHDno-2023-3058

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Nuorisovaltuuston jäsen Henrik Honkanen on pyytänyt puheenjohtajalta eroa alueellisen nuorisovaltuuston jäsenen tehtävästä sekä siihen liittyvistä edustustehtävistä ehkäisevässä päihde- ja riippuvuustyön ryhmässä ja alueellisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Kirjallinen pyyntö on vastaanotettu päivämäärällä 1.7.2023.

Nuorisovaltuuston toimintasäännössä todetaan, että puheenjohtajaneuvosto esittää eron toimeenpanemista eroilmoituksen vastaanottamista seuraavalle yleiskokoukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää:

  1. Myöntää eron Henrik Honkaselle nuorisovaltuuston jäsenen tehtävästä sekä siihen liittyvistä edustustehtävistä.
  2. Esittää aluehallitukselle nimeämispyynnön toimittamista Tuusulan kunnan kirjaamoon uuden jäsenen nimeämiseksi.
  3. Nimetä uuden edustajan ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön työryhmään.
  4. Nimetä uuden edustajan alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään.

Päätös

Nuorisovaltuusto 

  1. Päätti myöntää eron Henrik Honkaselle nuorisovaltuuston jäsenen tehtävästä sekä siihen liittyvistä edustustehtävistä.
  2. Päätti esittää aluehallitukselle nimeämispyynnön toimittamista Tuusulan kunnan kirjaamoon uuden jäsenen nimeämiseksi.
  3. Päätti nimetä uuden edustajaksi Niko Kotilaisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön työryhmään.
  4. Alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään ei ilmoittautunut vapaaehtoisia.

 

Perustelut

Yleiskokouksessa 23.8. ei ilmoittautunut halukkaita Alueellisen opiskeluhuoltoryhmän edustajan tehtävään. Puheenjohtajaneuvoston saamien tietojen perusteella tilanne on muuttunut kokouksen jälkeen, ja siksi asia tuodaan uudelleen käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajaneuvosto esittää yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää nimetä edustajan Alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti nimetä Samuel Räsäsen edustajaksi alueelliseen opiskeluhuoltoryhmään. 

Tiedoksi

Riina Kontro