Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 58 Ilmoitusasiat

Perustelut

  • Aloite nuorisovaltuuston edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa
  • Vaalisääntelyn harmonisointi
  • Puntaroivat asukaspaneelit yhteistyössä Sitran kanssa
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston esittely

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.