Nuorisovaltuusto, kokous 11.10.2023

§ 60 Lähetekeskustelu: Nuorisovaltuuston lausunto Palvelujen verkostosuunnitelmaan

KEUHDno-2022-287

Perustelut


Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Palvelujen verkostosuunnitelmaan vuosille 2023-2030. Suunnitelma on tarkoitus saattaa aluevaltuuston käsiteltäväksi marraskuussa.

Puheenjohtajaneuvosto arvioi, että lausunto on tarkoituksenmukaista valmistella yleiskokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Lausuntoa ei kuitenkaan ehdittäisi tuoda seuraavan yleiskokouksen hyväksyttäväksi suunnitelman lausuntoaikana.

Yleiskokoukselle ehdotetaan, että puheenjohtajaneuvosto valtuutetaan poikkeuksellisesti sekä lausunnon valmisteluun että sen hyväksymiseen. Prosessissa noudatettaisiin seuraavia periaatteita:

  • Lähetekeskustelusta laadittu muistio sitoo puheenjohtajaneuvostoa
  • Puheenjohtajaneuvosto osallistaa valmistelussa koko nuorisovaltuustoa
  • Lausuntoluonnos asetetaan kommentoitavaksi nuorisovaltuuston Whatsapp-ryhmään

 

Ehdotetussa menettelyssä on muodollisesti kysymys nuorisovaltuuston toimintasäännössä tarkoitetusta päätösvallan delegoinnista. Toimintasäännön mukaan päätösvalta voidaan delegoida puheenjohtajaneuvostolle yleiskokouksen 3/4:n määräenemmistöpäätöksellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Kotilainen, niko.kotilainen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajaneuvosto ehdottaa yleiskokoukselle, että yleiskokous päättää valtuuttaa puheenjohtajaneuvoston lausunnon valmisteluun ja hyväksymiseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.